Shri Vishnu Sahastranaam Stotram – Mahatmay

SHRI VISHNU SAHASTRANAAM MAHATMAY padhmpatrvishalaksh padhmnabh surottam| bhaktanamanuratkanaam trata bhav janardan|| SHRI BHAGVAN UVACH – yo mam naamsahastren stotumichchasipandav | soahmeken shloken stut ev na sanshaya:||   namostvanantay sahastr rupay ye...

Shri Vishnu Sahastranaam Stotra

|| SHREE HARI ||SHREE VISHNU SAHASTRANAAM STOTRA                                          yasa smaran matren janm sansar bandhanat| vimuchyate namastasmai vishnave prabhvishnave ||1|| namah samast bhutanamadi bhutay bhubhrute | anekrup roopay vishnave prabhvishnave...

Shri Vishnu Sahastranaam Stotra – 1

Itidiyam kirtaneeyasya keshavsy mahatman:|namanam sahastam divyanaam sheshen prakirtitam: ||108|| ya idan shrunuyanityam yashchapi parikirtiyet | nashubhamprapnuyaatkim chitsoamutreh ch manav:||109||   vedangtago brahman: syataksh triyovijayii bhavet | vaishyo...