Shrinathji Online Sewa – Daily Darshan

August 5, 2021
12 – Shravan Krushna Dwadashi PRADOSH VRAT

Safed Thada Vastra Avam Laal Hara Peela Chagdar Vaagha Avam Raas Patka Suneri Kinari Ka, Matsyakrut Kundal, Suneri Topi Va Suneri Maanek, Panna Ka Mukut Va Aavaran Jyada Suneri Va Moti Ki Do Maala Safed