Pannai Thada Vastra, Jaamni Gherdar Vaagha Pajama Paag Suneri Kinari, Kaano Mein Double Gutti, Shri Mastak Par Moti Ki Do Kilangi, Aavaran Saamne Moti Panna Ke, Maala Ek Peeli Va Ek Gulab Ki.