Safed Thada Vastra Avam Mukut Kanchni Ka, Shringar Laal, Hara, Chaukuli Ka Double Gher Ruperi Kinari Ka Avam Raas Patka, Matsyakrut Kundal Avam Shree Mastak Par Suneri Va Maanak, Panna Ki Topi Va Mukut Avam Do Maala, Safed Va Peeli.