Kesari Pichoda Aur Paag Aug Angocha, Shree Mastak Par Moti Phool Ka Sevara, Choti, Moti Avam Sone Ke Aavaran, Mayurakrut Kundal, Maala Do Safed