Halka Hara Thada Vastra, Gulabi Gher, Pajama, Paag, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Pe Sone Moti Ka Turra, Gulabi Angocha Ruperi Kinari Ka, Aavaran Sone Moti Ke, Maala Do – Ek Va Ek Gulab Ki, Ek Maala Moti Hemal Ki.