Safed Thada Vastra, Kesari Khoontdar Vaagha, Pajama Kule Ruperi Kinari Ke, Kaano Mein Mayurakrut Kundal, Shri Mastak Panch Mor Pankho Ki Chandrika Choti, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do – Ek Peeli Dusari Gulab Ki.