Safed Thada Vastra Avam Aasamani Angarakhi Kesari Suneri Chape Ka Double Gherdar Vaagha Pajama Avam Raas Pataka, Shree Mastak Par Suneri Topi Va Kaala Moti Va Mor Pankh Ka Mukut, Aavaran Suneri Moti Manek Panna Ke, Choti Va Maala Ek Safed, Mayurakrut Kundal Aur Charan Mein Tulsi Dharave