Pannai Rang Ke Sabhi Vastra, Laal Moje Suneri Kinari, Kano Mein Gutti, Shri Mastak Moti Ke Jadav Ka Kara, Aavaran Halka Sone Moti Ka, Maala Ek Hari, Pannai Ghata.