Nimu Range Ke Thada Vastra Avam Gulabi Pajama Angocha Ruperi Kinari Ka Aur Feta, Karnphool Avam Shree Mastak Par Laal Suneri Mor Sheekha Avam Aavaran Sabhi Panna Ke Avam Do Maala Safed