Pannai Rang Ke Thada Vastra, Safed Khontdar Vaagha Pajama Moje, Va Chandani Kule Suneri Kinari, Kaano Mein Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Sone Moti Ke Tipare Ka Saaj, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do Safed, Gale Mein Gulab Ki Potli.