Safed Thada Vastra Aur Laal Paag, Aur Pichoda Ruperi Kinari Ka, Aur Shree Mastak Par Ek Mor Pankh Aur Moti Panna Sone Ke Aavaran, Avem Do Maala Ek Laal Ek Peeli, Aur Karn Phool