Laal Thada Vastra Va Peela Pichoda Va Kule, Matsyakrut Kundal Avam Shri Mastak Par Suneri Va Moti Ki Mor Sheekha Avam Do Do Gwal Paag, Aavaran Suneri Moti Panna Manek Ke Bhari Shrungar Va Maala Do Ek Peeli Va Ek Safed