Shree Nandkumar Ashtakam.

Sunder Gopalam urvan malam nayan vishalam dukh haram,

Vrundavanchandrama Nandkandam Parmanandam Dharnidharam |

Vallabh Ghanshyamam purankamam atiyabhiramam pritikaram,

bhaj Nandkumaram sarvsukhsaram tatva vicharam Bramhparam ||

Sundervarij vadanam nirjitmadanam anandsadanam mukutdharam,

Gunjakruthaaram vipinviharam parmodaram cheerharam |

Vallabhpatpitam krutupvitam karnavnitam vibudhvaram,

bhaj Nandkumaram sarvsukhsaram tatva vicharam Bramhparam ||

Shobhit mukhdhoolam Yamunakoolam nipatatoolam sukhadtaram,

Mukhmandit renum charitdhenum vaaditvenum madhursuram |

Vallabh mativimalam shubhpadkamalam nakhruchamlam timirharam,

bhaj Nandkumaram sarvasukhsaram tatva vicharam Bramhparam ||

Shirmukut sudesham kunchit kesham natvarvesham kaamvaram,

Mayakrut manujam haldhar anujam pratihatdanujam bhaarharam |

Vallabhvrajpalam subhagsuchalam hitmanukalam bhavvaram,

bhaj Nandkumaram sarvsukhsaram tatva vicharam Bramhparam ||

Indivarbhasam prakatsurasam kusumvikasam vanshidharam,

hrutmanmathmaanam rupnidhanam krutkalganam chittharam |

Vallabhmruduhasam kunjnivasam vividhvilasam kelikaram,

bhaj Nandkumaram sarvsukhsaram tatva vicharam Bramhparam ||

Atiperpravinam paalitdeenam bhaktaadhinam karmkaram,

Mohanmatidheeram fanibalveeram hatparveeram taraltaram |

Vallabh Brajramanam vaarijvadanam haldhar shamanam shaildharam,

bhaj Nandkumaram sarvsukhsaram tatva vicharam Bramhparam ||

Jaldhar dhyutiangam lalit tribhangam bahukrutrangam rasikavaram,

Gokul parivaram madanakaram kunjviharam gudhtaram |

Vallabh brajchandra subhagsuchandam krutanandam bhrantiharam,

bhaj Nandkumaram sarvsukhsaram tatva vicharam Bramhparam ||

Vandityugcharnam paavankarnam jagdudhaharanam vimaldharam,

kaaliyashirgamnam krutfani namanam dhatitaymanam mrudultaram |

Vallabh dukhharanam nirmalcharnam asharansharnam muktikaram,

bhaj Nandkumaram sarvsukhsaram tatva vicharam Bramhparam ||

” iti Shri Mahaprabhu Vallabhacharya virachitam Shri Nandkumar Ashtakam Sampurnam “