Shree Ganesh Stotram

Narad Uvaach,

Pranamya shirsa Devam Gauriputram Vinayakam |

bhaktavasam smarenityam aayuh: kamarthsiddhye || 1 ||

prathamam Vakratundaym ch Ekdandatam dvitiyakam |

tritiyam Krushnapingaksham Gajvaktram chaturthakam ||2||

Lambodarm panchamam ch shashtham Vikatmev ch |

saptamam Vighnrajendram Dhumravarnam tathashtakam ||3||

navamam Bhalchandram ch dashamam tu Vinayakam |

ekadasham Ganpatim dvadasham tu Gajananam ||4||

dvadashaitani namani trisandhyam yah pathennarah|

na ch vighnabhayam tasya sarvsiddhikaram param ||5||

vidhyarthi labhate vidhyam dhanarthi labhate dhanam |

putrarthi labhate putran moksharthi labhate gatim ||6||

japed Ganpatistotram shadbhirmasaih fhalam labhet |

samvatsaren siddhim ch labhate natr sanshayah ||7||

ashthabhyo brahmanebhyshya likhitva ya: samarpayet|

tasya vidhya bhavetsarva Ganeshsya prasadtah: ||8||