Natraj Raj Namo Namah

Raag  MALKAUNS….sung during night. Sung by Rushivar at Kurukshetra….

Sat srushti tandav rachaiyta, Natraj raj namo namah:

Hey Adhya guru Shankar pita, Natraj raj namo namah:

Gambhir naad , mrudang naad, mrudang naad, mrudang naad,

Tav ke ur brahmand ma, nit hot naad prachand naad,

Natraj raj namo namah:,

sat srushti tandav rachaiyta, Natraj raj namo namah:

Sir gyanganga chandrama, chid bramhjyoti lalat ma,

vishnaag mala kanth ma, Natraj raj namo namah:

Tav shakti vaam gesthita,hey chandrika aprajita,

chahu ved gaye sanhita, natraj raj namo namah:

han raj raj namo namah :

sat srushti tandav rachaiyta, namo namah:, namo namah: