Ek Shloki Ramayan.

aado raam tapovanaadi gamnam , hatva mrag kanchanam|

vaidehi harnam jatayu marnam sugreev sambhashanam ||

baali nirdalam samudra tarnam lankapuri daahnam |

paschaadravan kumbhkarann hananam etadhi ramayanam ||