Ek Shloki Bhagvat.

aado devki dev garbh jananam gopi grah vardhanam |

mayashvan jeev taap harnam govardhanodharnam ||

kanschedan kauravaadi hananam kunti sutam paalnam |

etadh shreemadbhagvat kathitam, shreekrushna leelamrutam ||