Annpurna Stotram

 

Nityanandakari varabhayakari saundaryaratnakari

Nirdhutakhilaghorapavanakari pratyakshamaheshvari

Praleyachalavanshapavanakari Kashipuradhishvari

Bhiksham dehi kripavalambanakari Matanapurneshvari  || 1 ||


Nanaratnavichitrabhushanakari hemambaradambari
Muktaharavilambamana vilasath vakshojakumbhantari
Kashmiragaruvasita ruchikarii Kashipuradhishvari
Bhiksham dehi kripavalambanakari Matanapurneshvari || 2 ||

Yoganandakari ripukshayakari dharmarthanishthakari
Chandrarkanalabhasamanalahari trailokyarakshakari
Sarvaishvaryasamastavajnchitakari Kashipuradhishvari
Bhiksham dehi kripavalambanakari Matanapurneshvari || 3 ||

Kailasachalakandaralayakari Gauri Uma Shankari
Kaumari nigamarthagocharakari onkarabijakshari
Mokshadvarakapatapatanakari Kashipuradhishvari
Bhiksham dehi kripavalambanakari Matanapurneshvari || 4 ||

Drishyadrishya vibhutivahanakari brahmandabhandodari
Lilanatakasutrabhedanakari vigyanadipankuri
Shrivishveshamanah prasadanakari Kashipuradhishvari
Bhiksham dehi kripavalambanakari Matanapurneshvari || 5 ||

Urvi Sarvajaneshvari Bhagavati Matanapurneshvari
Veninilasamanakuntaladhari nityanadaneshvari
Sarvanandakari sadashubhakari Kashipuradhishvari
Bhiksham dehi kripavalambanakari Matanapurneshvari  || 6 ||

Adikshantasamastavarnanakari shambhostribhavakari
Kashmira trijaleshvari trilahari nityankura sharvari
Kamakankshakari janodayakari Kashipuradhishvari
Bhiksham dehi kripavalambanakari Matanapurneshvari || 7 ||

Devi Sarvavichitraratnarachita Dakshayani Sundari
Vame svadupayodhara priyakari saubhagya maheshvari
Bhaktabhishtakari sadashubhakari Kashipuradhishvari
Bhiksham dehi kripavalambanakari Matanapurneshvari || 8 ||

Chandrarkanalakotikotisadrisha chandranshubimbadhari
Chandrarkagnisamanakundaladhari chandrarkavarneshvari
Malapustakapashasankushadhari Kashipuradhishvari
Bhiksham dehi kripavalambanakari Matanapurneshvari || 9 ||

Kshatratranakari mahabhayakari mata kripasagari
Sakshanmokshakari sada shivakari vishveshvari shridhari
Dakshakrandakari niramayakari Kashipuradhishvari
Bhiksham dehi kripavalambanakari Matanapurneshvari || 10 ||


Bhagvati bhavrogtpiditam dushkritotthat
Sutduhitrukaltropadrvenanuyatam
Vilasadmrutdrishtya vikshy vibhrantchittam
Sakalbhuvanmatstrahi mamo namaste || 11 ||

Maheshwarimashritkalpvalli
Mahambhavocchedkarim Bhavanim
Kshudhartjayatanyadhyupet
Stvamannpurne sahrnam prapadhye || 12 ||

Daridrdavanaldahyamanam
Paahyannpurne Girirajkanye 
Kripambudhau majjy mam tvadeeye
Tvatpaadpadhmarpitchittvrittim    || 13 ||

Anapurne sadapurne shankarapranavallabhe
Gyanavairagyasiddhyartham bhiksham dehi ch Parvati || 14 ||

Mata ch Parvati devi pita devo Maheshvarah
Bandhavah shivabhaktashcha svadesho bhuvanatrayamh || 15 ||

iti shribhagvatpaad Shankaracharyavirachitam Annpurna stotram sampurnam |