Aarti Of Shree Durgaji

 

jai Ambe Gauri maiya jai Mangal Murati maiya jai anand karani,

tumko nish din dhyavat Hari Bramha Shiv ri || jai ambe gauri ||

mang sindoor virajat tiko mragmad ko

 

ujjval se dou nayna chandra badan niko ||jai ambe gauri||

kanak saman kalevar raktambar raje

raktpushp galmala kanthan per chajai ||jai ambe gauri||

kehari vahan rajat kadagkhappardhari

sur nar munijan sevak tinke dukh haari ||jai ambe gauri||

kanan kundal shobhit nasagre moti

kotik chandra divakar rajat samjyoti ||jai ambe gauri||

shumbh nishhumbh vidare mahishasur ghati

dhumravilochan nayana nishdin madmati ||jai ambe gauri||

chausath yogini gavat nrutya karat bhairu

baajat taal mrudanga aur bajat damru ||jai ambe gauri||

bhuja char atishobhit khadag khappardhari

munvanchit fal pavat sevat nar nari ||jai ambe gauri||

kanchan thaal virajat agar kapur baati

shrimal ketu me rajat koti ratan jyoti ||jai ambe gauri||

yeh ambe ji ki aarti jo koi nar gave

kahat shivanand swami sukh sampatti pave ||jai ambe gauri||

* =*=*=*=*