Shree Lakshmi Chalisa .

SHREE LAKSHMI CHALISA – Doha – Matu Laxmi kari krupa , karo hruday me vaas | Manokamna siddh kari , purvahu meri aas || Sortha – yehi mor ardaas, hath jod vinti karu | sabvidhi karau suvas, jai janani jagdambika || Sindhu suta mai sumirau tohi | Gyan...

Shree Mahalaxmiji – Aarti.

Laxmi ji ki Aarti  – Om Jai Laxmi Mata, Maiya Jai Laxmi Mata, Tumko nis din sevat, Hari, Vishnu Data Om Jai Laxmi Mata Uma Rama Brahmaani, Tum ho Jag Mata, Maiya, Tum ho Jag Mata, Surya ChanraMa dhyaavat, Naarad Rishi gaata. Om Jai Laxmi Mata. Durga Roop...

Shree Suktam – Illustration -8

tam ma avaha jatavedo lakshmimanapagamim| yasyam hiranyam prabhutam gavo dasyo svandeyam purushanaham || Invoke for me, O Agni ,that Goddess Lakshmi who is ever unfailing , being blessedbywhom I shall win wealth in plenty, cattle, servants , horses, and men. Om...

Shree Mahalaxmi Ashtakam -English

Namastesyu mahamaye shreepithe surpujite|Shankh chakra gadahaste Mahalaxmi namostute||Namaste garudarudhe kolhasur bhayankari|Sarv paaphare devi Mahalaxmi namostute|| Sarvagy sarv varde sarvdusht bhayankari|Sarvdukhhare devi Mahalaxmi namostute||Siddhivriddhiprade...