फुलनको हिंडोरो फुलन की डोरी
फुले नंदलाल फुली नवल किसोरी ||
फुलन के खंभ दोऊ डांडी
फुलन की पटली बैठे एक जोरी || १ ||

फुले सघन बन फुले नवकुंजन
फुली फुली यमुना चढत हिलोरी ||
चतुर्भुज प्रभु फुले निपट कालिंदी
कूले फुली भामिनी देत अकोरी || २ ||