Kesari Thada Vastra Va Gulabi Malkaanch Va Kule Ruperi Kinari Ka, Mayurakrut Kundal, Shri Mastak Pe Kali Ka Tipara Ka Saaj, Aavaran Sone Va Moti Ke, Maala Ek Peeli Va Ek Safed Va Gulab Ki.