Gulabi Thada Vastra Va Kesari Pajama, Angocha Va Feta Ruperi Kinari Ka, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Pe Jadav Ki Mor Shikha Va Do Gwal Paag, Aavaran Sone Va Moti Ke, Maala Ek Safed Va Ek Gulab Ki.